Verkeerd geïnstalleerde of slecht onderhouden cv-ketels zorgen voor steeds meer slachtoffers.

Terwijl het aantal slachtoffers door open geisers afneemt, onder meer doordat er steeds minder geisers in omloop zijn, stijgt het aantal mensen dat een vergiftiging oploopt door een cv-ketel, blijkt uit onderzoek van het tv-programma Dit is de Dag Onderzoek.

 

Slechte installateurs

Door slechte installatie van verwarmingsapparatuur kunnen ook moderne ketels koolmonoxide lekken. Volgens voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vallen er jaarlijks gemiddeld 100 gewonden en tien doden door koolmonoxidevergiftiging in Nederland. De OVV is een onderzoek begonnen naar de situatie.

Sinds in 2007 de Vestigingswet voor bedrijven is afgeschaft, hoeven installatiebedrijven niet aan speciale bekwaamheidseisen te voldoen om een onderneming te beginnen. Er is volgens de brandweer de afgelopen jaren sprake van een toename van het aantal onbekwame installateurs op de markt.

 

Freubelen met gastoestellen

"Iedereen kan in feite fröbelen met gasinstallaties, met gastoestellen. Dat komt omdat er te weinig regelgeving is op dat gebied", zegt Charles Meijer van Brandweer Nederland. Hij pleit ervoor dat er vanuit de overheid weer eisen worden gesteld aan de kwaliteit van installateurs. Dat is in België en Duitsland al het geval.

Onderzoek wijst uit dat er vorig jaar 83 slachtoffers zijn gevallen door koolmonoxidevergiftiging door cv-ketels. Door geisers vielen 30 slachtoffers. Een persoon overleed aan de vergiftiging. In 2012 kregen nog 85 mensen te maken met een vergiftiging door een slechte geiser, terwijl er toen 73 slachtoffers vielen door een verkeerd geplaatste cv-ketel.

Het aantal open geisers in Nederland daalt al jaren. In 2001 hadden nog 1,7 miljoen huishoudens een geiser. In 2012 waren dat er nog maar 550.000.

 

Het is daarom in uw eigen belang dat uw cv-ketel elk jaar een onderhoudsbeurt nodig heeft om geen slachtoffer van koolmoxidevergiftiging te worden.

WMR Loodgieters is aangesloten bij het overkoepelende orgaan Uneto/VNI. Wij zijn hierdoor gehouden aan strenge regels, al onze installateurs zijn gediplomeerd en vakbekwaam.

Sluit nu dus een onderhoudscontract af om eventuele problemen die er nu zijn op te lossen en in de toekomst te voorkomen.